Praktijkvoorwaarden

 

1. Kosten: 

Een behandeling haptotherapie kost € 90-, en duurt ongeveer 50-60 minuten. Ook de intake/kennismaking geldt als een eerste behandeling. Telefonische kennismaking is kosteloos.

 

2. Betaling en vergoeding:

Na de sessie wordt de factuur verzonden per mail, zodat u deze kunt overmaken. De factuur kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Omdat ik aangesloten ben bij de Vereniging  van Haptotherapeuten (VVH) worden de behandelingen door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

 

3. Verhindering:

Als u verhinderd bent, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Is dit niet het geval dan wordt de gereserveerde tijd alsnog bij u in rekening gebracht.

 

4. Verslaglegging en informatie aan derden:

Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurd schriftelijk en alleen met uw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in samenspraak en met uw toestemming.

 

5. Beindiging:

Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek.  Beëindiging van het therapieproces wordt door u of mij in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Terugkoppeling met huisarts of verwijzer gebeurt wederom in samenspraak en met instemming.

 

6. Schade:

De therapeut is niet verantwoordelijk voor de (im)materialen schade die u geleden heeft tijdens het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen.

 

7. Klachten:

Indien er klachten zijn, laat het mij zo snel mogelijk weten. Dan werken we samen aan een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan ben ik aangesloten bij een klachtencommissie van die VVH. Klik hier.