Praktijkvoorwaarden

 

1. Kosten: 

Een behandeling haptotherapie kost € 50-, en duurt ongeveer 60 minuten. Dit is een gereduceerd tarief. Ook de intake/kennismaking geldt als een eerste behandeling. Telefonische kennismaking is kosteloos.

 

2. Betaling en vergoeding:

Als haptotherapeut in opleiding worden mijn consulten nog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vandaar dat ik momenteel werk met een gereduceerd tarief. De kosten dienen aan het eind van het consult contact te worden afgerekend.

 

3. Verhindering:

Als u verhinderd bent, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Is dit niet het geval dan wordt de gereserveerde tijd alsnog bij u in rekening gebracht.

 

4. Verslaglegging en informatie aan derden:

Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurd schriftelijk en alleen met uw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in samenspraak en met uw toestemming.

 

5. Beindiging:

Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek.  Beëindiging van het therapieproces wordt door u of mij in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Terugkoppeling met huisarts of verwijzer gebeurt wederom in samenspraak en met instemming.

 

6. Schade:

De therapeut in niet verantwoordelijk voor de (im)materialen schade die u geleden heeft tijdens het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen.

 

7. Klachten:

Indien er klachten zijn, laat het mij zo snel mogelijk weten. Dan werken we samen aan een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan is het mogelijk om via de Academie van Haptonomie uw klacht in te dienen.